Fortynnings kalkulator
Syre i vann går an.

Vann i syre blir uhyre.